Johdon tehtäviin

Asiakkuuksien kokonaisvaltaiseen hoitoon ja hallintaan

Myyntiin sekä myynnin kouluttamiseen

Jälkimarkkinointiin

Henkilöstö- ja taloushallintoon